stichting dak en milieu
Nieuws


5 juni 2018

Roof2Road geeft een belangrijke impuls aan de circulaire economie met het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw. Het is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt. De CE-markering voor een circulair bouwproduct is vrij uniek in Europa en Roof2Road behaalt het als eerste voor gerecyclede dakbedekking in Nederland. De CE-markering is door KIWA Nederland afgegeven.

 

Roof2Road levert direct milieuwinst op. Maar dat niet alleen: de kwaliteit van het asfalt verbetert door de hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van dakbedekking. Upcycling van asfaltwegen dus! De parameters van de asfalt type testen laten dit zien. Het circulaire bitumen verhoogt de kwaliteit en verlengt de levensduur van asfalt.

 

Vanaf 18 mei 2018 worden twee Roof2Road-producten met CE markering geleverd: R2R PMB en R2R PMB SBS. Roof2Road Polymer Modified Bitumen (R2R PMB) bestaat uit een combinatie van gerecyclede nieuwe afgekeurde dakrollen en gekwalificeerde gebruikte dakbedekking. R2R PMB SBS bestaat voornamelijk uit nieuwe afgekeurde SBS gemodificeerde dakbedekking. Beide producten worden op basis van een FPC geproduceerd en hebben een laag PAK-gehalte. Door toevoeging van 2,5% Roof2Road bitumen aan asfalt kan goedkoper en beter asfalt worden geproduceerd. Daarbij zijn de MKI-scores van deze producten extreem laag in vergelijking met regulier asfaltbitumen, zodat duurzaamheid wordt beloond bij aanbestedingen.

 

Roof2Road is onderdeel van Roof2Roof, waarbij bitumen dakbedekking via een eigen succesvolle methode wordt geoogst van oude daken en gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe dakrollen. De Roof2Roof-keten bestaat uit gebouweigenaren, dakbedekkingsbedrijven, sloopaannemers, gemeentes, producenten van dakbedekking, wegenbouwers en asfaltcentrales. Met Roof2Road komt het hoogwaardige bitumen beschikbaar voor de wegenbouw. Door de CE-markering is de kwaliteit van deze hoogwaardige grondstof voor asfalt nu ook gegarandeerd.

Roof2Roof is gecertificeerd partner van Bitumen Recycling Nederland (BRN), dat onderdeel is van de Stichting Dak & Milieu. BRN is een initiatief van VEBIDAK (vereniging dakbedekkingsbranche Nederland) en Probasys Benelux (de vereniging van producten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen) met als doelstelling een optimale inzameling en een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken. In november 2017 hebben de leden van Probasys Benelux in dat kader het Grondstoffenakkoord ondertekend.

 

www.roof2road.nl
www.roof2roof.nl

11 september 2017

maandag 11 september 2017

Op donderdag 7 september 2017 werd in Almere de eerste Nationale Grondstoffendag georganiseerd. Tegelijkertijd opende het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) officieel de poort. Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Het GCA is opgericht door drie lokale partijen: gemeente Almere is eigenaar van de reststromen (gemeentelijk afval), de Vijfhoek fungeert als fysieke locatie waar de reststromen (voormalig afval) opgeslagen en verwerkt worden en Millvision is de ontwikkelaar van de productrecepturen. Inmiddels werken ruim 30 projectpartners aan concrete resultaten. Eén van de partijen is BRN-partner Roof2Roof (www.roof2roof.nl)

25 februari 2017

Getoetste gegevens Bitumen Dakbedekking in Nationale Milieudatabase

Voor 4 bitumen dakbedekkingssystemen is getoetste milieu-informatie in de 1.6 versie van de Nationale milieudatabase (NMD) opgenomen. Deze onafhankelijk getoetste milieu-informatie is aangeleverd door Stichting Dak & Milieu.

Dak & Milieu heeft getoetste milieu-informatie aangeleverd omdat in de bouwpraktijk veelvuldig met onbetrouwbare en onjuiste gegevens over bitumen dakbedekking werd gerekend. Hierdoor werden er verkeerde conclusies getrokken over de milieuprestatie van bitumen dakbedekking. Met deze getoetste milieu-informatie in de NMD versie 1.6 is de markt nu in staat om betrouwbare milieuprestatieberekeningen uit te voeren voor bouwwerken met de navolgende bitumen dakbedekkingssystemen:

  • Eenlaags gemodificeerd bitumen volledig gekleefd (brandmethode)
  • Tweelaags gemodificeerd bitumen volledig gekleefd (brandmethode)
  • Tweelaags gemodificeerd bitumen mechanisch bevestigd
  • Tweelaags gemodificeerd bitumen losliggend geballast

Deze milieu-informatie is representatief voor de producten/systemen die de deelnemers in het cluster milieukengetallen van Stichting Dak & Milieu kunnen leveren.

Stichting Dak & Milieu verwacht dat milieuprestatieberekeningen voor bouwwerken, met de gegevens uit de NMD versie 1.6, de uitstekende milieuprestaties van bitumen dakbedekkingen zullen bevestigen.

25 februari 2017

Nationale Milieudatabase 1.7

Persbericht Release NMD 1.7

 

Met het verschijnen van de nieuwe release van de Nationale Milieudatabase, NMD1.7, is het ‘bouwwerk’ voor de Milieuprestatieberekening van Gebouwen verder verstevigd.

 

Belangrijk winstpunt is de toevoeging van meer dan 50 getoetste productkaarten, waarvan 75% producent specifiek. Van de 739 producten in de database voldoet inmiddels 46% aan de zorgvuldigheidseisen van het SBK-Toetsingsprotocol. Daarvan betreft het 28% producent specifieke kaarten (categorie 1) en 72% branche gemiddelde kaarten (categorie 2).

 

In navolging op de herziening van Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol is ook de invoerapplicatie afgestemd op Europese ontwikkelingen (EN15804). Hiermee is de structuur meer gericht op getoetste data. Tevens is de invoerapplicatie gebruiksvriendelijker gemaakt, waardoor de kans op invoerfouten wordt gereduceerd.

 

De toeleverende industrie ziet steeds meer de toegevoegde waarde van het MPGbouwwerk, en spant zich in om haar data getoetst in de NMD te krijgen. Voor een aantal producenten en branches bleek release 1.7 nog te vroeg, maar zij verwachten het traject, inclusief de toetsing, voor de volgende release gereed te hebben.

 

Naast de nieuwe producten is ook een groot aantal wijzigingen in productkaarten en basisprofielen doorgevoerd. Grotendeels betreft het updates met recentere gegevens, en op enkele punten een correctie van onjuistheden. Door meer gerichte controles wordt de datakwaliteit gewaarborgd.

 

Zowel bij het invoeren van nieuwe producten als ook bij de wijzigingen van bestaande productkaarten heeft de toeleverende industrie een zeer waardevolle inspanning geleverd!!

 

Stichting Dak&Milieu heeft gezorgd dat 4 getoetste milieuprofielen voor duurzame bitumen dakbedekkingssystemen in de nationale milieudatabase zijn opgenomen.

 

25 februari 2015

Bitumen dakbedekking: Afkoppelen hemelwaterafvoeren géén probleem!

Bitumen dakbedekking is op dit moment het enige product voor het platte dak, dat gecertificeerd wordt op basis van de eisen van het Besluit Bodem kwaliteit. Dit besluit stelt emissie-(uitloog-)eisen aan o.a. bouwproducten. Bitumen dakbedekkingmaterialen en bitumen shingles voldoen ruimschoots aan deze wettelijke eisen. Dit wordt middels regelmatige laboratoriumonderzoeken en audits geborgd.

Praktijkonderzoek

De Nederlandse overheid heeft inmiddels het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van daken opgenomen als criterium in het kader van Duurzaam Inkopen. Reden voor stichting Dak & Milieu om namens de bitumen dakbedekkingbranche het gerenommeerde adviesbureau Tauw BV te vragen om, in aanvulling op de grote hoeveelheid laboratoriumonderzoeken, een literatuur- en praktijkonderzoek uit te voeren naar het uitlooggedrag van bitumen dakbedekking. Om daarmee nogmaals vast te stellen dat hemelwaterafvoeren van bitumen daken zonder risico altijd kunnen worden afgekoppeld.

Conclusie

Tauw concludeert op basis van dit onderzoek dat het regenwater van bitumen dakbedekkingen niet anders hoeft te worden behandeld dan water van andere daken. Dit betekent wederom een bevestiging dat hemelwaterafvoeren van daken met bitumen dakbedekkingen altijd afgekoppeld kunnen worden van het riool. De deelnemers van stichting Dak & Milieu zijn daarmee klaar voor het overheidsbeleid om via Duurzaam Inkopen het afkoppelen van hemelwaterafvoeren te stimuleren.

 

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de juni uitgave van het vakblad Land+Water. Klik hier voor het complete artikel (voor een Engelse versie van het artikel klik hier.)
Dak & Milieu

Bahialaan 100
3065 WC ROTTERDAM

Telefoon: +31(0) 180 820268

E-mail: pl@dakenmilieu.nl

Directie:
Peter H.J Ligthart