stichting dak en milieu
Milieu Relevante Productinformatie
Milieu Relevante Productinformatie

Sinds de oprichting van Dak & Milieu in 1995 is milieurelevante productinformatie (MRPI) een speerpunt van de Stichting. Dak & Milieu wil bewerkstelligen dat alle beslissers in de bouwsector objectieve en betrouwbare milieu-informatie gebruiken indien zij dakbedekkingsystemen kiezen. Dak & Milieu heeft zich daarom ingezet om betrouwbare milieubeoordelingssystemen voor bouwwerken beschikbaar te krijgen. De levenscyclusanalyse (LCA) is daarvoor op bouwwerkniveau de basis.

Voor opdrachtgevers en architecten, maar ook voor producenten van bouwmaterialen, is het belangrijk te weten wat het milieueffect van een gebouw en haar onderdelen is. Dat is echter niet eenvoudig te bepalen. Een LCA omvat de milieubelasting van een product in alle stadia van productie, tot en met gebruik en sloop. Belangrijk is dat de milieu-informatie betrouwbaar is en dat de uiteindelijke milieuprestatie op gebouwniveau wordt berekend.

Het project milieurelevante productinformatie heeft de volgende doelstellingen:

 • Kennisuitwisseling om de milieubelasting van bitumenafdichtingssystemen/shingles te verbeteren en de deelnemers te ondersteunen bij hun milieubeleid.
 • Onafgebroken verbeteren van de milieubelasting van bitumen afdichtingsystemen en bitumen shingles.
 • Initiatieven ontplooien en ondersteuning bij communicatie van getoetste, betrouwbare, objectieve, kwantificeerbare milieu-informatie.

Dak & Milieu is hiervoor betrokken bij de navolgende ontwikkelingen:

 • Nationale Milieudatabase
 • BWA Milieuverklaring (EPD)
 • Stichting MRPI
 • Europese normalisatie

NATIONALE MILIEUDATABASE

Dak & Milieu steunt de Nationale Milieudatabase (www.milieudatabase.nl), in het streven om voor alle bouwproducten op een eenduidige wijze de milieu-informatie van bouwproducten beschikbaar te stellen voor berekeningen van de milieubelasting op bouwwerkniveau. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen getoetste en niet-getoetste milieu-informatie. Voor berekeningen ten behoeve van het Bouwbesluit 2012 moeten de gegevens uit de Nationale Milieudatabase worden gebruikt.
Dak & Milieu heeft er voor gezorgd dat voor 4 bitumen dakbedekkingsystemen onafhankelijk getoetste en daarmee betrouwbare milieu-informatie in de Nationale Milieudatabase (vanaf versie 1.6) is opgenomen.

EWA MILIEUVERKLARING (EPD)

EWA is de Europese vereniging van bitumen dakbedekking producenten (www.ewa-europe.com). Op verzoek van de producenten van bitumen dakbedekking in de Benelux coördineert Dak & Milieu het Benelux-cluster voor de Europese milieuverklaring (EPD). Alle Benelux producenten beschikken daarvoor over een LCA online tool waarmee ze bij voortduring de milieuprestatie van hun producten kunnen optimaliseren. In Europees verband is namens EWA een onafhankelijk getoetste milieuverklaring (Environmental product declaration) voor bitumen dakbedekkingssystemen gepubliceerd.

In 2014 is een vervolgproject gestart om de Europese milieuverklaring te vernieuwen. Vanzelfsprekend nemen de Benelux producenten hieraan deel. Naar verwachting zal de vernieuwde onafhankelijk getoetste EWA milieuverklaring – die volledig aansluit op de Europese norm EN 15804- begin 2015 beschikbaar zijn.

STICHTING MRPI

Dak & Milieu is tevens deelnemer in de stichting MRPI (www.mrpi.nl). MRPI heeft op haar website een gratis tool staan om milieuprestatieberekingen uit te voeren die nodig zijn ten behoeve van het Bouwbesluit 2012.

EUROPESE NORMALISATIE

Dak & Milieu werkt op het gebied van milieu-informatie nauw samen met EWA (European Waterproofing Association). Via EWA maar ook stichting MRPI worden de Europese normalisatie ontwikkelingen op het gebied van ‘sustainable constructions’ en milieu-informatie nauw gevolgd. Vanuit de Benelux wordt actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een Europese Product Category Rule (PCR) voor dakbedekkingsproducten. Deze PCR moet er voor gaan zorgen dat er uiteindelijk voor alle dakbedekkingsproducten in Europa op eenduidige en betrouwbare wijze milieu-informatie wordt verstrekt.

Deelnemers
De deelnemers aan het project milieukengetallen zijn :

 • IKO NV (Antwerpen, B)
 • IKO International Sales BV (Seneca, SK)
 • Soprema BV (IJlst, NL)
 • Soprema NV (Grobbendonk, B)
 • Soprema NV (Schoten, B)
 • Derbigum /Imperbel (Perwez, B)
 • Icopal BV (Groningen, NL)
 • Icopal BV (Mondoubleau, F)
 • BMI Flachdachsysteme GmbH (Bamberg, D)
 • BMI Flachdachsysteme GmbH (Werne, D)
 • BMI Flachdachsysteme GmbH (Saarwellingen, D)
 • Wédéflex (‘s-Hertogenbosch, NL)

Deelname staat open voor Europese producenten van dakbedekkingsmaterialen en shingles en/of hun Nederlandse vertegenwoordigers.

Dak & Milieu

Bahialaan 100
3065 WC ROTTERDAM

Telefoon: +31(0) 180 820268

E-mail: pl@dakenmilieu.nl

Directie:
Peter H.J Ligthart