stichting dak en milieu
Links
Links
Stichting MRPI

MRPI (milieu relevante productinformatie) is een initiatief van de Nederlandse Bouwtoelevering om communicatie van objectieve, kwantificeerbare milieu-informatie gebaseerd op de LCA-methodiek mogelijk te maken. Dak & Milieu ondersteunt de stichting MRPI en is nauw betrokken bij de activiteiten.

 

Ministerie van I en M

Het ministerie van Infrastructuur is voor de thema’s Besluit bodemkwaliteit , duurzame economie en recycling van dakafval een belangrijke gesprekspartner van stichting Dak & Milieu.

 

Ministerie van BzK

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het Bouwbesluit en de regelgeving rond bouwproducten. In het Bouwbesluit 2012 staan bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de berekening van de milieuprestatie van woningen en kantoorgebouwen en eisen m.b.t. de sloop die van belang zijn voor de dakensector.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deze rijksdienst houdt zich onder andere bezig met duurzaam ondernemen en is ook een belangrijk aanspreekpunt voor subsidies.

 

Nationale Milieudatabase

Vanaf 1 januari 2013 moet conform het Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (> 100 m2), een milieuprestatieberekening materialen bijgevoegd worden. De berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken (incl. de Nationale Milieudatabase). Dak & Milieu heeft er voor gezorgd dat er voor 4 bitumen dakbedekkingssystemen betrouwbare getoetste gegevens in de nationale database zijn opgenomen.

 

BWA

Bitumen Waterproofing Association (BWA) is de Europese branchevereniging van producenten van bitumen afdichtingsmaterialen. Dak & Milieu werkt met deze organisatie samen in het kader van de Environmental product declaration (EPD). In de gepubliceerde EPD zijn de gegevens van het Benelux meegenomen.

 

Dutch Green Building Council (DGBC)

De Dutch Green Building Council is een netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. Zij beheren het instrument BREEAM dat gebruikt wordt om de duurzaamheid van gebouwen te berekenen.

 

Stichting Bouwkwaliteit

Stichting Bouwkwaliteit beheert in Nederland het stelsel voor erkende kwaliteitsverklaringen en de nationale milieudatabase. De geldige in het kader van besluit Bodemkwaliteit erkende NL-BSB of KOMO-kwaliteitsverklaringen kunt u hier vinden.

 

Stichting KOMO

De KOMO-kwaliteitsverklaringen bevatten voor bitumen dakbedekking een milieupraragraaf in het kader van het besluit Bodemkwaliteit. De geldige erkende KOMO-kwaliteitsverklaringen kunt u vinden op www.komo.nl.

 

EU Hygiëne, health and environment

De Europese regelgeving wordt steeds belangrijker voor bouwproducten. Op deze website kunt treft u alle relevante Europese documenten m.b.t. bouwproducten in relatie tot milieu en gezondheid vinden.

 

Infomil

De milieuregelgeving is complex en omvangrijk. Daarom is door de overheid een vraagbaak op gericht om vragen m.b.t. milieuregelgeving op te lossen. Op de Nederlandse en Engelstalige site vindt u veel achtergrondinformatie over de Nederlandse milieuregelgeving.

Dak & Milieu

Bahialaan 100
3065 WC ROTTERDAM

Telefoon: +31(0) 180 820268

E-mail: pl@dakenmilieu.nl

Directie:
Peter H.J Ligthart