stichting dak en milieu
Activiteiten
Activiteiten

Dak & Milieu is onder het motto ‘Eendracht maakt macht!’ proactief op het gebied van duurzame shingles en dakbedekkingssystemen. De belangrijkste activiteiten zijn:

  1. Het bevorderen dat alle bouwbeslissers bij de keuze van dakbedekkingssystemen kunnen beschikken over objectieve, meetbare en verifieerbare milieu-informatie;
  2. Het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame shingles en dakbedekkingssystemen;
  3. Het onderzoeken en coördineren van milieugerelateerde projecten binnen de dakbedekkingssector;
  4. Het oprichten van een internationaal kennisnetwerk;
  5. Het ondersteunen van fabrikanten van shingles en dakbedekkingsmaterialen;
  6. Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de duurzaamheid van shingles en dakbedekkingssystemen en
  7. Het communiceren van ervaringen.

 

De activiteiten van Dak & Milieu waren in het begin vooral gericht op Nederland, maar de kennis van Dak & Milieu verspreidt zich meer en meer over heel Europa. Zo nemen momenteel meer dan 25 gerenommeerde en maatschappelijk verantwoordelijke fabrikanten uit zeven landen deel aan verschillende Dak & Milieu-projecten. Tijdig inspringen op ontwikkelingen is hierbij van groot belang. Een goed voorbeeld hiervan is het eerste branchebrede Milieurelevante productinformatie (MRPI) / LCA inventarisatieproject, dat Dak & Milieu in samenwerking met het toenmalige ministerie van VROM al in 1996/1997 heeft uitgevoerd.

 

De activiteiten van Dak & Milieu zijn in een drietal projecten ondergebracht, te weten:

  • Milieurelevante productinformatie (LCA);
  • Besluit bodemkwaliteit en
  • Recycling en inzameling van dakafval.
Dak & Milieu

Bahialaan 100
3065 WC ROTTERDAM

Telefoon: +31(0) 180 820268

E-mail: pl@dakenmilieu.nl

Directie:
Peter H.J Ligthart