stichting dak en milieu
Bitumenrecycling
Bitumenrecycling

Bitumen is een thermoplastisch materiaal en door haar inerte eigenschappen en het feit dat het nauwelijks verouderd zeer geschikt voor recycling. Door de bijzondere moleculaire structuur hoeven bij recycling geen molecuulketens te worden verbroken. Daarom zijn bitumineuze bouwstoffen (zoals asfalt) eigenlijk al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld zijn.

 

Het is zonde dat een hoogwaardig product als bitumen dakbedekkingsmaterialen door een niet optimale sloop- en inzamelmethodiek op een nog te beperkte schaal in Nederland wordt gerecycled en daarvoor in de plaats als brandstof wordt gebruikt (thermische verwerking).

 

Inmiddels zijn er in de Benelux al 2 recyclinginstallaties die oude bitumen dakbedekking kunnen recyclen in nieuwe dakbedekkingsmaterialen. Ook in Italië staat inmiddels bij een deelnemer een recyclinginstallatie. De verwachting is dat het aantal installaties de komende jaren sterk zal groeien.

 

Daarnaast is er in Nederland 1 recyclinginstallatie die oude dakbedekking kan recyclen voor gebruik in de wegenbouw. Hiermee is al voldoende capaciteit beschikbaar om alle bitumen dakbedekking, dat jaarlijks in Nederland beschikbaar komt door sloop, te recyclen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de bitumen dakbedekking zorgvuldig wordt gescheiden van andere materialen en niet vervuild is met teerhoudende dakbedekking. ¬

 

Bitumen recycling Nederland (BRN) [www.brn.nl] is een initiatief van VEBIDAK (vereniging dakbedekkingsbranche Nederland) [www.vebidak.nl] en Probasys Benelux (de vereniging van producten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen) [www.bitumeninfo.nl] met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om deze zo hoogwaardig mogelijk te recyclen.

 

Inmiddels heeft de overheid ook maatregelen genomen die zorgvuldige sloop van bitumen dakbedekkingen en recycling een impuls geven. Dak & Milieu steunt het initiatief van BRN. Kijk op de website van BRN [www.brn.nl] voor nadere informatie over recycling van bitumen dakbedekking.

VAN DAK TOT WEGDEK

Hergebruik van grondstoffen vormt één van de pijlers van een duurzaam ingerichte samenleving. Realisatie van hergebruik vereist goede samenwerking tussen alle schakels in de keten en de bereidheid om innovaties een kans te geven. De toepassing zal niet alleen milieutechnisch, maar ook economisch aantrekkelijk moeten zijn. Bij het project ‘Van Dak tot Wegdek’ wordt bitumen dakbedekking opgewerkt tot grondstof voor de wegenbouw. Hierbij komen alle belangrijke aspecten aan de orde. Het is daarmee een mooi voorbeeld om ketenbeheer van grondstoffen zichtbaar te maken. Met dit project is al in 2005 aangetoond dat hergebruik van bitumen dakbedekking goed mogelijk is. Het project is tot stand gekomen door samenwerking van de Provincie Noord-Brabant, Stichting Dak & Milieu en verschillende bedrijven.

 

Dak & Milieu

Bahialaan 100
3065 WC ROTTERDAM

Telefoon: +31(0) 180 820268

E-mail: pl@dakenmilieu.nl

Directie:
Peter H.J Ligthart