stichting dak en milieu
Disclaimer
Disclaimer

Door het benaderen en het gebruik van de website van Dak & Milieu verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Dak & Milieu website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website van Dak & Milieu worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via dakenmilieu.nl op enigerlei wijze te verspreiden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Dak & Milieu website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Dak & Milieu website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de Dak & Milieu site verkregen is.

 

Het copyright van de Website en de respectievelijke inhoud berusten bij Dak & Milieu.

 

© 2017 Dak & Milieu. Alle rechten voorbehouden.

Dak & Milieu

Bahialaan 100
3065 WC ROTTERDAM

Telefoon: +31(0) 180 820268

E-mail: pl@dakenmilieu.nl

Directie:
Peter H.J Ligthart